preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Udžbenici 2020.-2021.
Školski akti
e-Dnevnik

Upute za nastavnike:
e-Dnevnik za nastavnike

Upute za razrednike:
e-Dnevnik za razrednike

Upute za učenike-roditelje:
e-Dnevnik za učenike-roditelje

Izleti i ekskurzije

 NATJEČAJI ZA TURISTIČKE AGENCIJE

eLektire

hrlektira.com

MATEMATIČKI KUTAK

ARHIVA

ARHIVA NAŠIH VIJESTI

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Kontakt službenika za zaštitu podataka

E-mail: savjetovanje@administrator-savjetnik.hr

Mob: 0994589009

Što je Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Detaljnije:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka


POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Osnovna škola „1. listopada 1942.Čišla

- je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Škola).

Pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka temeljna su ljudska su prava. Mi u Osnovnoj školi „1.listopada 1942. brinemo za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Naša je dužnost i obveza da s vašim osobnim podacima postupamo odgovorno i savjesno, uz puno poštivanje načela obrade osobnih podataka kao i ostalih odredaba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađujemo osobne podatke učenika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti , zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih suradnika Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.

Ovom Politikom privatnosti pružamo vam informaciju o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, kategorijama ispitanika i osobnih podataka koje obrađujemo, kategorijama primatelja kojima osobne podatke otkrivamo, sigurnosnim mjerama kojima štitimo vaše osobne podatke. razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, te pravima koja možete ostvariti.

 

O školi

Škola obavlja djelatnost općeg osnovnoškolskog obrazovanja svojih polaznika. Osnovna škola „1.listopada 1942. ima sjedište u Čišli, na adresi Stožernog brigadira Ante Šaškora 54. Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060185264, osobni identifikacijski broj (OIB): 65278281253.

Kontaktni podaci škole

tel: 021/867-961, telefaks: 021/867-961, e-mail: os-cisla@os-cisla.skole.hr

WEB STRANICA: www.os-cisla.skole.hr

 

Svrha obrade

Osobne podatke učenika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti, zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih suradnika te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika obrađujemo u sljedeće svrhe:

- u svrhu provedbe postupka upisa učenika

- u svrhu organiziranja i izvođenja nastave i dr. oblika odgojno-obrazovnog rada

- u svrhu ostvarivanja prava i obveza polaznika odgojno-obrazovnih programa Škole

- u svrhu vođenja propisanih dokumentacija i evidencija

- u svrhu provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa

- u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, te realizacije prava i obveza na temelju ugovora s vanjskim suradnicima škole.

- u svrhu poštivanja ostalih obveza Škole

 

Pravna osnova obrade

poštovanje pravnih obveza i izvršavanje službenih ovlasti Škole

Većinu osobnih podataka naših ispitanika prikupljamo i obrađujemo na osnovi:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakona o radu, Zakona o računovodstvu, Zakona o ustanovama, te svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koje smo na temelju svojih zakonskih i pravnih obveza dužni provoditi

-Ukoliko je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza, te ukoliko ste nam dužni pružiti te podatke, upoznat ćemo vas s posljedicama nepružanja traženih podataka (npr. ukoliko je zakonska obveza škole da prilikom upisa učenika prikupi neki podatak, a roditelj/učenik ne želi pružiti taj podatak, Škola će izvjestiti roditelja/učenika da u slučaju uskrate traženog podatka neće moći izvršiti upis).

obrada osobnih podataka za potrebe sklapanja ugovora

Osobne podatke vanjskih suradnika i drugih ispitanika obrađivat ćemo za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora ukoliko je ispitanik jedna od strana ugovora, te ako je obrada nužna za izvršavanje tog ugovora ili kako bi se poduzele određene radnje koje prethode sklapanju ugovora. (npr. ugovor o djelu s vanjskim suradnicima)

obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti

Za obradu osobnih podataka od vas ćemo tražiti privolu/suglasnost samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena učenika, za fotografiranje i snimanje učenika, za objavu fotografija na web stranici Škole i u drugim sličnim situacijama). U svakom trenutku imate pravo povući danu privolu.

Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze učenici, zaposlenici, roditelji učenika i dr. ispitanici objavljujemo na službenim stranicama Škole. Pravna osnova za to je legitimni interes škole (ne privola) ukoliko se radi o priredbama i aktivnostima predviđenima školskim kurikulumom, te ukoliko se ne radi o izdvojenim pojedinačnim fotografijama.

 

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju

U okviru obavljanja svoje djelatnosti prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke :

Osobni podaci učenika

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, državljanstvo, kontakt broj, e-mail adresa, narodnost, samohranost roditelja, podaci o udomiteljstvu/neodgovarajućoj roditeljskoj skrbi, podaci o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu učenika, podaci o odgojno-obrazovnom statusu učenika ( uspjeh, vladanje, razredno odjeljenje, program, itd. ).

Osobni podaci roditelja ( nositelja roditeljske odgovornosti )

Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, podaci o zaposlenju, kontakt broj, e-mail adresa, podaci o zanimanju i stručnoj spremi, podatak o statusu invalida Domovinskog rata, podatak o prijavi na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, samohranost roditelja, udomiteljstvo/neodgovarajuća roditeljska skrb, pravo na doplatak za djecu, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu.

Osobni podaci radnika (zaposlenika)   
Ime i prezime radnika, djece, supružnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva, 
osobni identifikacijski broj (OIB) navedenih osoba , spol radnika, mjesto, dan, mjesec
 i godina rođenja radnika, djece,supružnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva, 
državljanstvo radnika,posjedovanje i trajanje radne dozvole, ako je radnik stranac,
 prebivalište ili uobičajeno boravište radnika, djece, supružnika i ostalih članova kućanstva
(mjesto i adresa, općina, županija), završeno obrazovanje radnika
 i drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad radnika 
(stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno 
propisima o visokom obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada koje radnici
 koriste u svom radu, zdravstveno stanje u vezi s prethodnim i redovitim utvrđivanjem
 radne sposobnosti za obavljanje poslova i radnih zadataka kao i u vezi čl.24.Zakona o radu
 („Narodne novine“93/14 i 127/17), kontakt broj, e-mail adresa, rješenje o statusu invalida, 
samohranost radnika, zdravstveni status radnika i djece, članstvo u sindikatu.

Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa          
Ime i prezime.osobni identifikacijski broj, jmbg, prebivalište, kontakt broj, e-mail adresa, 
podaci o državljanstvu ,podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavanju, 
podaci o radnom iskustvu i radnom stažu, datum i godina rođenja

Osobni podaci polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ime i prezime polaznika, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta, kontakt broj, email adresa, podaci o radnom stažu,broj tekućeg računa te podaci o banci, podaci o državljanstvu, podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavnju, datum i mjesto rođenja.

Osobni podaci članova školskog odbora

Ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta/boravišta, kontakt broj, email adresa, banka i broj žiro-računa .

Osobni podaci vanjskih suradnika

Ime i prezime fizičke osobe, ime i prezime i svojstvo odgovorne osobe unutar pravne osobe, podaci o zanimanju i stručnoj spremi, oib, adresa prebivališta, kontakt broj, email adresa, naziv banke i broj tekućeg računa

 

Web stranica

Iako našu službenu web stranicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg obrasca ili izravno putem naših e-mail adresa, Škola prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom obradit ćemo i pohraniti u svrhu kontaktiranja i odgovora na vaš zahtjev. Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s bilo kojom trećom stranom niti ćemo im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Osobe mlađe od 16 godina moraju priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Škola putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Molimo osobe mlađe od 16 godina da nam ne šalju nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. Škola će osobne podatke koji su prikupljeni od strane djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, odmah po saznanju bez odlaganja obrisati.

Na službenoj web stranici Škole koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Službena web stranica škole ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

 

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke po potrebi otkrivamo drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o izvršavanju zakonske obveze, te po toj osnovi osobne podatke dostavljamo osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi, zdravstvenoj ustanovi te drugoj školi temeljem njihovog zahtjeva. Vaše osobne podatke možemo otkriti i drugim pravnim i fizičkim osobama npr. ugovornim javnim prijevoznicima učenika, organizatorima domaćinima natjecanja učenika, itd. Ukoliko je za otkrivanje potrebna privola, os vas ćemo istu zatražiti

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim slučajevima obvezni smo čuvati vaše osobne podatke u vremenskom trajanju, odnosno razdoblju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, iste brišemo.

 

Prava ispitanika

Poštujemo i osiguravamo sljedeća prava:

pravo na informiranost

Imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju vaši osobni podaci.

pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje obrađujemo, te u skladu s tim možete zatražiti detaljne informacije, osobito o svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima i kategorijama primatelja kao i razdoblju na koje će vaši osobni podaci biti pohranjeni. Ovo pravo može biti ograničeno samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći, kao i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni.U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

pravo na prigovor

Ako se obrada temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službenih ovlasti ili se prilikom obrade vaših osobnih podataka pozivamo na naše legitimne interese, imate pravo podnijeti prigovor protiv takve obrade ukoliko smatrate da u tim slučajevima vaši interesi i temeljna prava na zaštitu osobnih podataka imaju prioritet.

pravo na povlačenje privole

Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli koju ste nam dali, u bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu. Nakon povlačenja privole prestat ćemo s daljnjom obradom, te ćemo osobne podatke prikupljene temeljem privole izbrisati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

-ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili

-ako se obrada temelji na privoli koju ste nam dali, a odlučite povući danu privolu

-ako ste uložili prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade te, u slučaju da se utvrdi da potreba za zaštitom prava i slobode ispitanika nadjačava legitimni interes

-ako su osobni podaci nezakonito obrađeni

-ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili zakonskih propisa RH.

pravo na prenosivost

Imate pravo na prijenos osobnih podataka koji se na vas odnose iz baze podataka Škole direktno u bazu podataka drugog voditelja obrade(npr. nekog drugog tijela javne vlasti), ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
 

pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako:

-osporavate njihovu točnost

-ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju, te umjesto brisanja tražite ograničenje

-ako Škola više ne treba osobne podatke, te ih želi izbrisati, ali ih vi zatražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

-ako uložite prigovor na obradu osobnih podataka

-Ukoliko želite ostvariti neko od gore navedenih prava to možete učiniti slanjem zahtjeva za ostvarivanje prava koji se dostavlja školi. Na službenoj web stranici objavit ćemo obrazac za ostvarivanje prava kako bi vam olakšali slanje zahtjeva.

Škola će pisanim putem odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv od vas ćemo zatražiti dodatne informacije, te ćemo u slučaju odbijanja zahtjeva to obrazložiti pisanim putem. Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima nećemo postupati, a o razlozima ćemo vas obavijestiti pisanim putem.

pravo na podnošenje zahtjeva za utvrđivanje povrede prava

Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka možete Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP) Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099, e-mail: 
azop@azop.hr

Izvori podataka

Škola osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih zakonskih zastupnika , javnih registara te od trećih osoba (npr. druge škole, ureda državne uprave itd.).

Sigurnost obrade osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se omogućava učinkovita primjena načela zaštite osobnih podataka, smanjenje količine podataka, smanjenje opsega obrade, ograničenje razdoblja pohrane i dostupnosti osobnih podataka. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup osobnim podatcima. Osobito se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u obradi osobnih podataka. Osobe koje obrađuju osobne podatke u računalu imaju lozinku za ulaz, osobni podaci u papirnatom obliku čuvaju se u zatvorenim ormarima pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Osigurana je sigurnosna kopija osobnih podataka te je ista pohranjena u ormarić pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Svi zaposlenici škole obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnatelj škole, kao i svi zaposlenici dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti ravnatelja, odnosno prestanka radnog odnosa zaposlenika.

Službenik za zaštitu podataka

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s vašim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem email adrese: savjetovanje@administrator-savjetnik.hr

Izmjene i dopune politike privatnosti

Zadržavamo pravo ovu našu Politiku privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. Ukoliko dođe do promjene Politike o tome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.


 


 


 


 

 

 

TražilicaKalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Upisi u 1. razred


Upute za rad


OFFICE365


Upisi u srednje škole

IDEMO U SREDNJU!


Oglasna ploča

SIGURNIJI INTERNET


Savjeti za djecu


Hrabri telefon

preskoči na navigaciju