preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Udžbenici 2023.-2024.
Školski akti
e-Dnevnik

Upute za nastavnike:
e-Dnevnik za nastavnike

Upute za razrednike:
e-Dnevnik za razrednike

Upute za učenike-roditelje:
e-Dnevnik za učenike-roditelje

Izleti i ekskurzije

 NATJEČAJI ZA TURISTIČKE AGENCIJE

eLektire

hrlektira.com

MATEMATIČKI KUTAK

ARHIVA

ARHIVA NAŠIH VIJESTI

Vijeće roditelja

   

 

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinoma.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.
Postupkom izbora rukovode razrednici.
Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.

Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja. Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

 • daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
 • raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
 • razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
 • predlaže svog predstavnika u Školski odbor
 • glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
 • predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada
 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
 • daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih sadržaja Škole
 • daje mišljenja u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
 • daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu
 • daje mišljenje i prijedloge u svezi socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuću pomoći

Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu dostavu poziva.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati.
Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.


 

 

TražilicaKalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Upisi u 1. razred


Upisi u srednje škole

IDEMO U SREDNJU!


Upute za rad


OFFICE365


UPISI U GLAZBENU ŠKOLU


Oglasna ploča

SIGURNIJI INTERNET


Savjeti za djecu


Hrabri telefon

preskoči na navigaciju